Navigace

Obsah

 

ODBOR KULTURY, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A  CESTOVNÍHO RUCHU
Ing. Iveta Busková vedoucí odboru
556 455 490
731 130 855
Lidická 560
Bc. Lucie Odehnalová, DiS. kultura
556 455 493
731 130 861
Lidická 560
Petra Richterová kultura
556 455 491
731 130 862
Lidická 560
Ing. Silvie Strakošová provoz kláštera
605 227 756
Lidická 50
Mgr. Jan Švábenický, Ph. D. rodný dům S. Freuda

556 722 200

731 632 994

Zámečnická 117
Petr Špaček správce KD 739 681 287 Lidická 560