Navigace

Obsah

Ceník pronájmu piaristického kláštera

Místnost Základní sazba na hodinu (v Kč) Platba za každou další hodinu (v Kč) Platba za celý den (v kč)
Refektář 500 200 1 500
Velká zasedací místnost 500 200 1 500
Malá zasedací místnost-salónek 200 100 600
Celý komplex 1 000 200 2 000
Svatební obřad mimo oddací dny 1 000 - -
Pronájem audiovizuální techniky 100 100 300

V uvedených cenách je již započítána zákonná sazba DPH.

Podmínky pronájmu

 

  1. U charitativních a kulturních akcí, které nebudou pořádány za účelem prodeje či propagace a budou pro občany města bezplatně, bude pronájem zdarma.

  2. U akcí, na kterých bude vybíráno dobrovolné vstupné, bude účtován pronájem ve výši 20 % z ceny pronájmu a 25 % z vybraného dobrovolného vstupného připadne městu.

  3. Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Příbor, bude účtován pronájem ve výši 50 % pronájmu z platného ceníku.

  4. U veškerých akcí, které budou pořádány městem Příborem nebo budou ve spolupráci s městem Příbor, bude pronájem zdarma. O tom, zda město Příbor je pořadatelem či spolupořadatelem akce, rozhoduje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

  5. Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucího odboru veřejné správy Městského úřadu v Příboře.

  6. Vyjímku z ceníku může schválit rada města na základě písemné žádosti podané minimálně tři týdny před konáním akce.

  7. Tento ceník nabyl účinnosti dne 01.01.2014.

 

REZERVACE TERMÍNŮ PRONÁJMŮ MUSÍ BÝT UČINĚNĚ MINIMÁLNĚ 14 DNŮ PŘEDEM.