Navigace

Obsah

Ceník pronájmu Kulturního domu

 

1 - hala, šatna, velký sál s jevištěm a zázemím, malý sál, salónek velký a malý 1. NP, kuchyň s velkým barem, salónek 2. NP, přípravna, šatna, chodby.                                   

Organizacím založeným městem, občanským sdružením, podnikajícím fyzickým a právnickým osobám s výjimkou politických stran a hnutí, která splňují podmínku sídla na území města Příbora a vyvíjející činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora, akcím pořádaných školskými a tělovýchovnými zařízeními rovněž působících na území města Příbora se snižuje nájem prostor o 50 % z aktuálního ceníku. Netýká se soukromých oslav apod.

                

Zapůjčení ostatních věcí a předmětů:

ubrus: 20,- Kč / ks

nádobí: 100,- Kč /akce

kávovar: 300,- Kč/akce

výčepní zařízení: 200,- Kč/akce

 

V době konání kulturních a společenských akcí města, nebude možný pronájem kuchyně, baru a přípravny. Ostatní prostory pouze za omezených podmínek stanovených provozovatelem.

Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30 % ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.

Škody na majetku nájemce odstraní do pěti kalendářních dnů od ukončení akce, nebo uhradí náklady na jejich odstranění v plné výši.

Úhrada poškozeného majetku a porušení nařízení pronajímatele:

za rozbité sklenice, nádobí: 30,- Kč/ks

poškozená židle: 800,- Kč/ks

poškozený stůl: 1500,- Kč/ks

porušení zákazu kouření: pokuta 1000,- Kč

Na akci od 200 osob je nutnost zajistit min. 2 požární hlídky (možnost zajištění hlídky 800,- Kč/os/akce).

Upozornění: kuchyň, bar a přípravna pouze pro výdej jinde připravených jídel. Nádobí za poplatek.

Minimální doba pronájmu prostor je jedna hodina akce. V ceně pronájmu je pronajímaný prostor, jedna hodina přípravy a jedna hodina úklidu prostor, energie a další dle sjednané smlouvy.

V případě neuzavření závazné smlouvy o krátkodobém pronájmu jeden měsíc před dnem uskutečnění akce je termín pronájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Cena bude uhrazena nejpozději den před zahájením akce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Platba bude provedena v hotovosti u provozovatele nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele dle předchozí domluvy a připsáním celkové částky nejpozději den před konáním akce.

Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor.

Výjimku z ceníku a podmínek může schválit Rada města Příbora na základě písemné žádosti podané minimálně pět týdnů před konáním akce.