Menu
Kultura Příbor
Město Příbor

Ceník pronájmu

V budově KD je k pronájmu velký sál, malý sál, salónky, tančírna a k tomu potřebné zázemí.

Upozorňujeme zájemce o nájem prostor, že v budově KD Příbor může probíhat současně více akcí (např. přednáška v salónku a oslava v malém sále).

ceník KD

1 - hala, šatna, velký sál s jevištěm a zázemím, malý sál, salónek velký a malý 1. NP, kuchyň s velkým barem, salónek 2. NP, přípravna, šatna, chodby.        

Organizacím založeným městem, občanským sdružením, podnikajícím fyzickým a právnickým osobám s výjimkou politických stran a hnutí, která splňují podmínku sídla na území města Příbora a vyvíjející činnost převážně ve prospěch občanů města Příbora, akcím pořádaných školskými a tělovýchovnými zařízeními rovněž působících na území města Příbora se snižuje nájem prostor o 50 % z aktuálního ceníku. Netýká se pronájmů, u kterých organizace vybírá vstupné.

Sleva z ceníku se nevztahuje na zapůjčení ubrusů, nádobí, kávovaru, výčepního zařízení a audiovizuální techniky.

Zapůjčení ostatních věcí a předmětů

ubrus: 25,- Kč / ks

nádobí: 100,- Kč /akce

výčepní zařízení: 200,- Kč/akce

 V době konání kulturních a společenských akcí města, nebude možný pronájem kuchyně, baru a přípravny. Ostatní prostory pouze za omezených podmínek stanovených provozovatelem.

Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 30 % ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí.

Škody na majetku nájemce odstraní do pěti kalendářních dnů od ukončení akce, nebo uhradí náklady na jejich odstranění v plné výši.

Úhrada poškozeného majetku a porušení nařízení pronajímatele

za rozbité sklenice, nádobí: 30,- Kč/ks

poškozená židle: 800,- Kč/ks

poškozený stůl: 1500,- Kč/ks

porušení zákazu kouření: pokuta 1000,- Kč

Na akci od 200 osob je nutnost zajistit min. 2 požární hlídky (možnost zajištění hlídky 800,- Kč/os/akce).

Upozornění: kuchyň, bar a přípravna pouze pro výdej jinde připravených jídel. Nádobí za poplatek.

V případě neuzavření závazné objednávky o krátkodobém pronájmu jeden měsíc před dnem uskutečnění akce je termín pronájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Cena bude uhrazena nejpozději den před zahájením akce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet provozovatele dle předchozí domluvy a připsáním celkové částky nejpozději den před konáním akce případně dle domluvy.

Výjimku z ceníku a podmínek může schválit Rada města Příbora na základě písemné žádosti podané minimálně pět týdnů před konáním akce.

Tento ceník byl schválen Radou města Příbora dne 06.04.2021 usnesením č. 28/45/RM/2021.

Tímto ceníkem se zároveň ruší Ceník krátkodobého pronájmu prostor v Kulturním domě Příbor přijatý usnesením Rady města Příbora č. 59/13/1 ze dne 27.06.2017.

Kulturní dům

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 30 °C 17 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 22/12 °C
pátek 21. 6. polojasno 30/14 °C
sobota 22. 6. déšť 22/17 °C

Facebookové profily

 
 
 

Rekonstrukce piaristických zahrad

rekonstrukce zahrad

Rekonstrukce Kulturního domu Příbor

Rekonstrukce KD