Menu
Kultura Příbor
Město Příbor

Ceník pronájmu

Podmínky a ceník pro konání akcí, krátkodobý pronájem a příjem ze vstupného v prostorách piaristické zahrady v Příboře

Pořádání kulturních, společenských a jiných akcí pouze se svolením provozovatele piaristické zahrady a dodržením podmínek stanovených povolením provozovatele.

U akcí, které budou pro veřejnost zdarma, či na kterých bude vybíráno dobrovolné vstupné, bude účtován pronájem ve výši 50 % z ceny pronájmu.

U veškerých akcí, které budou pořádány městem Příborem bude pronájem zdarma.

Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucího odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu MÚ Příbor.

!!! Nájemce je povinen udržovat pronajímaný prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku, po ukončení akce je tento prostor povinen uvést do původního stavu, pokud nebylo s provozovatelem dohodnuto jinak !!!

Pronajímaný prostor smí být využíván pouze k účelům smluveným s provozovatelem.

Pronajímatel je seznámen s návštěvním řádem piaristické zahrady a tento bude respektovat.

V případě porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je provozovatel oprávněn vykázat nájemce z místa konání akce bez nároku na finanční náhradu.

Vjezd vozidlem do piaristické zahrady je zakázán a možný pouze se svolením provozovatele. V prostorách piaristické zahrady je přísný zákaz otáčení vozidla a vjezd mimo hlavní zpevněnou plochu ve směru od hlavní brány k plachtové konstrukci.

Rezervace pronájmu prostor musí být provedena nejpozději týden před konáním akce. Zrušení rezervace by měla být nejpozději 3 dny před daným termínem. Neohlášení zrušení termínu rezervace bude sankciováno ve výši 50 % ceny z nájmu.

Ceník krátkodobého pronájmu prostor piaristické zahrady v Příboře

Pronájem části piar. zahrady základní sazba na hodinu vč. DPH za každou další hodinu vč. DPH platba za celý den vč. DPH
Vybraná část piar. zahrady * 600 Kč 300 Kč  1 700 Kč
Vjezd do piar. zahrady ** 300 Kč - -
Fotografování a natáčení videa pro komerční účely 500 Kč 200 Kč 1 500 Kč
Zajištění exkluzivity - uzavření zahrady 5 000 Kč 500 Kč

-

* ceny bez odběru elektřiny, v případě odběru činí režijní poplatek 100 Kč/každá započatá hodina

** vjezd pouze se svolením provozovatele

Svatební obřady konané v piar. zahradě základní sazba za obřad vč. DPH Snížená sazba za obřad vč. DPH
jeden ze snoubenců trvalý pobyt v Příboře oba snoubenci trvalá pobyt v Příboře
Svatební obřad v piar. zahradě * 2 500 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč
Zajištění exkluzivity - uzavření piaristické zahrady * základní/snížená sazba + 5 000 Kč/obřad
Vjezd do piaristické zahrady */** 300 Kč - -
Fotografování novomanželů v piaristické zahradě zdarma (přednostně novomanželé oddáni v piaristických zahradách a klášteře)
v případě dalšího obřadu v piar. zahr. nenarušovat jeho průběh a omezit dobu fotografová

* Uhrazení poplatku za pronájem piaristické zahrady musí být proveden nejpozději 5 dní před svatebním obřadem, a to u provozovatele v hotovosti.

V případě zrušení pronájmu, po jeho uhrazení, se poplatek nevrací.

** vjezd pouze auta s nevěstou a jen za podmínek a se svolením provozovatele.

Svatební obřady pouze po předchozí domluvě s matrikou MÚ Příbor.

V ceně není zahrnut správní poplatek matrice.

Poplatek provozovateli je za službu spojenou s přípravou sňatku, poskytnutím prostor, zajištěním obřadního místa, stolu pro oddávajícího, základní výzdoby, přípitku, el. přípojky pro reprodukovanou hudbu a úklidu.

Výjimku z ceníku a podmínek může schválit Rada města Příbora na základě písemné žádosti podané minimálně pět týdnů před konáním akce.

Tento ceník nabývá účinnosti dne 01.05.2021 dle usnesení 29/45/RM/2021.

pzpzpzpz

pzpzpzpz

pzpzpz

Piaristická zahrada

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 26 °C 16 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 28/18 °C
pondělí 22. 7. skoro jasno 30/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 21/18 °C

Facebookové profily

 
 
 

Rekonstrukce piaristických zahrad

rekonstrukce zahrad

Rekonstrukce Kulturního domu Příbor

Rekonstrukce KD