Navigace

Obsah

Ceník piaristického kláštera

Místnost Základní sazba na hodinu (v Kč) Platba za každou další hodinu (v Kč) Platba za celý den (v kč)
Refektář 500 200 1 500
Velká zasedací místnost 500 200 1 500
Malá zasedací místnost-salónek 200 100 600
Celý komplex 1 000 200 2 000
Svatební obřad mimo oddací dny 1 000 - -
Pronájem audiovizuální techniky 100 100 300

V uvedených cenách je již započítána zákonná sazba DPH.

Podmínky pronájmu

 

  1. U charitativních a kulturních akcí, které nebudou pořádány za účelem prodeje či propagace a budou pro občany města bezplatně, bude pronájem zdarma.

  2. U akcí, na kterých bude vybíráno dobrovolné vstupné, bude účtován pronájem ve výši 20 % z ceny pronájmu a 25 % z vybraného dobrovolného vstupného připadne městu.

  3. Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Příbor, bude účtován pronájem ve výši 50 % pronájmu z platného ceníku.

  4. U veškerých akcí, které budou pořádány městem Příborem nebo budou ve spolupráci s městem Příbor, bude pronájem zdarma. O tom, zda město Příbor je pořadatelem či spolupořadatelem akce, rozhoduje vedoucí odboru veřejné správy nebo vedoucí odboru rozvoje města.

  5. Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucího odboru veřejné správy Městského úřadu v Příboře.

  6. Vyjímku z ceníku může schválit rada města na základě písemné žádosti podané minimálně tři týdny před konáním akce.

  7. Tento ceník nabyl účinnosti dne 01.01.2014.