Navigace

Obsah

Historie rodného domu Sigmunda Freuda

V roce 2006 byl městský dům s čp. 117 v Zámečnické ulici upraven pro účely nově zřízeného muzea zdejšího rodáka Sigmunda Freuda. Při rekonstrukci byly zdokumentovány nálezové situace, z jejichž znalosti bylo možno vyslovit některé další teze o vývoji domu.
Městský dům č.p. 117 vznikl jako součást zástavby jižního předměstí patrně v průběhu 16. století v těsné blízkosti hradeb, které procházely východně od domu přibližně dnešní ulicí Zámečnická.
Zatím nejstarší nalezený pramen o prodeji domu pochází z roku 1602. V roce 1747 koupil dům Valentin Zajíc. V polovině 50. let 18. století zvýšil dům o patro a asi provedl i dispoziční změny v přízemí.
V letech 1823 – 1825 prošel dům další zásadní přestavbou. Při pokrývání novým krovem byly i stropní konstrukce patra vezděny do nových uložení, dolní světnice dostala nový strop datovaný do roku 1824/25.
Ve 2. polovině 19. století byly provedeny jen drobnější dispoziční změny a patrně ve 2. desetiletí 20. století byly pohledové trámové stropy opatřeny podbitím.
V roce 1947 byl exteriér domu výrazně upraven podle plánu A. Šubrta. Úprava setřela pozdně barokní charakter průčelí, dům dostal velká trojdílná a zcela jinak řazená okna.
Rekonstrukce domu v roce 2006 vrátila vzhled domu do podoby doložené historickými fotografiemi z 30. let 20. století, tedy před Šubrtovými úpravami.

RDSF