Menu
Kultura Příbor
Město Příbor

Ceník piaristických zahrad

Podmínky a ceník pro konání akcí, krátkodobý pronájem a příjem ze vstupného v prostorách piaristické zahrady

Pořádání kulturních, společenských a jiných akcí pouze se svolením provozovatele piaristické zahrady a dodržením podmínek stanovených povolením provozovatele.

U akcí, na kterých bude vybíráno dobrovolné vstupné, bude účtován pronájem ve výši 20 % z ceny pronájmu a 25 % z vybraného dobrovolného vstupného připadne městu.

Příjem z pronájmu není zpoplatněn u akcí, kde je pořadatelem příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je město Příbor, Muzeum Novojičínska, Janáčkův Máj, Fond Janáčkovy Hukvaldy. U veškerých akcí, které budou pořádány městem Příborem nebo budou ve spolupráci s městem Příborem, bude pronájem zdarma.

O tom, zda město Příbor je pořadatelem či spolupořadatelem akce, rozhoduje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor.

Dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně u vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Příbor.

Nájemce je povinen udržovat pronajímaný prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku, po ukončení akce je tento prostor povinen uvést do původního stavu, pokud nebylo s provozovatelem dohodnuto jinak.

Pronajímaný prostor smí být využíván pouze k účelům smluveným s provozovatelem.

Pronajímatel je seznámen s návštěvním řádem piaristické zahrady a tento bude respektovat.

V případě porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je provozovatel oprávněn vykázat nájemce z místa konání akce bez nároku na finanční náhradu.

Vjezd vozidlem do piaristické zahrady je zakázán a možný pouze se svolením provozovatele. V prostorách piaristické zahrady je přísný zákaz otáčení vozidla a vjezd mimo hlavní zpevněnou plochu ve směru od hlavní brány k plachtové konstrukci.

Platbu za pronájem je nutné uskutečnit nejpozději 7 dní před termínem konání akce, pokud není s provozovatelem domluveno jinak.

Ceník krátkodobého pronájmu prostor piaristické zahrady v Příboře

Pronájem části piar. zahrady základní sazba na hodinu vč. DPH za každou další hodinu vč. DPH platba za celý den vč. DPH
Vybraná část piar. zahrady * 500 Kč 200 Kč  1 500 Kč
Vjezd do piar. zahrady ** 200 Kč - -
Fotografování a natáčení videa pro komerční účely 500 Kč 200 Kč 1 500 Kč
Zajištění exkluzivity - uzavření zahrady 5 000 Kč 500 Kč

-

* ceny bez odběru elektřiny, v případě odběru činí režijní poplatek 100 Kč/každá započatá hodina

** vjezd pouze se svolením provozovatele

Svatební obřady konané v piar. zahradě základní sazba za obřad vč. DPH Snížená sazba za obřad vč. DPH
jeden ze snoubenců trvalý pobyt v Příboře oba snoubenci trvalá pobyt v Příboře
Svatební obřad v piar. zahradě * 2 500 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč
Zajištění exkluzivity - uzavření piaristické zahrady * základní/snížená sazba + 5 000 Kč/obřad
Vjezd do piaristické zahrady */** 200 Kč - -
Fotografování novomanželů v piaristické zahradě zdarma (přednostně novomanželé oddáni v piaristických zahradách a klášteře)
v případě dalšího obřadu v piar. zahr. nenarušovat jeho průběh a omezit dobu fotografová

* Uhrazení poplatku za pronájem piaristické zahrady musí být proveden nejpozději 7 dní před svatebním obřadem, a to u provozovatele v hotovosti.

V případě zrušení pronájmu, po jeho uhrazení, se poplatek nevrací.

** vjezd pouze auta s nevěstou a jen za podmínek a se svolením provozovatele.

Svatební obřady pouze po předchozí domluvě s matrikou MÚ Příbor.

V ceně není zahrnut správní poplatek matrice.

Poplatek provozovateli je za službu spojenou s přípravou sňatku, poskytnutím prostor, zajištěním obřadního místa, stolu pro oddávajícího, základní výzdoby, přípitku, el. přípojky pro reprodukovanou hudbu a úklidu.

Výjimku z ceníku a podmínek může schválit Rada města Příbora na základě písemné žádosti podané minimálně pět týdnů před konáním akce.

Tento ceník nabývá účinnosti dne 01.02.2016.

Hlavní menu

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
déšť 23 °C 12 °C
úterý 21. 5. déšť 21/12 °C
středa 22. 5. déšť 20/13 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C

Facebookové profily

 
 
 

Rekonstrukce piaristických zahrad

rekonstrukce zahrad

Rekonstrukce Kulturního domu Příbor

Rekonstrukce KD